Henri de Jong tuinen website

Hovenier met passie voor tuin beplanting

Al hebben we nu zo’n tien man in vaste dienst, ik blijf een
‘one-man band’. Inmiddels ben ik bijna dertig jaar bezig. Als solitaire vakidioot begonnen en dan nu een bedrijf waarin ik sturing geef aan verschillende groepen die tuinen aanleggen en onderhouden.

Hovenier met passie

Ik ben een hovenier met passie. Daarin sleep ik klanten mee, maar wel altijd binnen hun grenzen. Het is niet mijn tuin, het is hún tuin. Mijn taak is ervoor te zorgen dat het ook een góede tuin wordt, met de juiste vorm, met eenvoudige en heldere lijnen en verhoudingen die kloppen.

Luisteren, vragen, vertalen, lees verder bij ONTWERP.

T 070 3646521M 06 53360429E info@henridejong.nlKlatteweg 7, 2597 KA Den Haag